Blog LeiderschapSuite - nieuws en inspiratie

Waarom leiderschap voor projectleiders?

Een andere rol

De lijnorganisatie met een overzichtelijke aansturing is aan het verdwijnen. Hierdoor vraagt ook het leidinggeven aan projecten binnen deze organisaties om een andere aanpak. De traditionele projectaanpak stuurde in behapbare brokken zo snel mogelijk op het eindresultaat. Nu wordt er van jou als projectleider steeds meer verwacht flexibel te zijn. Wendbaarheid in het leidinggeven door de route van een project aan te passen waar nodig.

Nadruk op leiderschap

Als projectleider moet je meer kunnen dan een project in stukjes knippen en sturen op het eindresultaat. De nadruk van de projectleider moet op ‘leider’ komen te liggen. Intuïtief zijn en een oprechte luisterhouding aannemen. Veranderende signalen opvangen én tijdig actie ondernemen. Weten waar je zelf voor staat en je omgeving respectvol beïnvloeden naar jouw doel.

Wat is kenmerkend voor een projectleider die leiderschap toont?

  • Hij beseft dat er een inspirerend veranderverhaal moet zijn en straalt dit uit naar zijn omgeving
  • Hij weet dat verandering onvoorspelbaar is en handelt niet alleen maar volgens een vastgesteld plan
  • Hij organiseert dagelijks om de gewenste verandering op gang te brengen
  • Hij weet dat hij niet op eigen kracht het project succesvol kan maken, maar gebruikt ieders specifieke kracht
  • Hij is niet bang om risico te lopen en kijkt buiten de gebaande paden, zoekend naar het pad met meeste succes
  • Hij is niet alleen gericht op het project maar juist op de mensen om zich heen en houdt iedereen aan boord

Kortom een echte projectleider die het juiste accent legt kent zichzelf, inspireert, communiceert en motiveert de mensen binnen zijn project om het maximale uit zichzelf te halen. Sterk van binnen en effectief naar buiten!