Blog LeiderschapSuite - nieuws en inspiratie

Visie op leiderschap

Bernard Bass noemt leiderschap: ‘het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in staat te stellen om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie waar ze deel van uitmaken’.

In deze betekenis moeten veel mensen leiding geven; leidinggevende met een formele positie, projectleiders, ondernemers en zzp’ers die de leiding nemen in een opdracht.

Leiderschap bestaat in essentie uit richting geven, actie creëren en groei stimuleren van mensen.

De vraag wordt vaak gesteld of leiderschap ontwikkelbaar is. Het antwoord is ja! Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30 procent van iemands leiderschap erfelijk is bepaald. De overige 70 procent krijgt vorm door omgevingsfactoren en natuurlijk de leider zelf.

In onze visie rust leiderschapsontwikkeling op twee pijlers; persoonlijke ontwikkeling en het leiding geven aan anderen. Vandaar ons motto: sterk van binnen, effectief naar buiten.