Blog LeiderschapSuite - nieuws en inspiratie

5 trends die vragen om je leiderschap te ontwikkelen

1. Groeiende behoefte aan een coachende stijl

Organisaties worden steeds platter. Leidinggevenden geven leiding aan een steeds grotere groep medewerkers. Dat vraagt meer en meer om een coachende stijl waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt.

2. Medewerkers willen meer inspraak

Medewerkers zijn steeds hoger opgeleid en zien werk meer als bron van zingeving. Daarom willen ze graag betrokken worden en inspraak hebben. Dat vraagt van jou een open vorm van leiderschap.

3. Niet alleen aan de top

De snelle, complexe en onzekere wereld van vandaag vraagt ook om leiderschap door de gehele organisatie. Leiderschap wordt anders verdeeld. Gevolg is dat leiders vaker leiding moeten geven aan leiders.

4. Leiderschap hangt minder af van positie

Leiderschap wisselt steeds vaker van persoon tot persoon. Rollen wisselen vaker. Dit vraagt om flexibiliteit en een andere vorm van leiderschap.

5. Netwerkleiderschap

Een vast organogram raakt meer en meer uit de tijd. Je moet jezelf bekwamen in het leiding geven aan flexibele organisatievormen en samenwerkingsvormen.